napište námAdvokátní kancelář - úvodní strana
ÚvodemAdvokátní kancelářAdvokátní kancelář - zaměřeníAdvokátní kancelář - kariéraAdvokátní kancelář - odkazyAdvokatní kancelář - kontaky
 
 

Naše zaměření

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby v českém a anglickém jazyce se zaměřením zejména na níže uvedené právní oblasti. Pro maximální spokojenost klientů zajišťujeme překlady právních dokumentů, spolupracujeme s notáři a soukromými exekutory.

Občanské právo

- občanskoprávní smlouvy
- zajištění závazků
- nájmy a podnájmy
- převody nemovitostí
- zástavní právo a věcná břemena
- bezdůvodné obohacení
- společné jmění manželů
- prohlášení vlastníka
- převody bytových jednotek do osobního vlastnictví členů bytového družstva
- vymáhání pohledávek vzniklých z občanských závazkových vztahů

Občanské právo procesní a rozhodčí řízení

- zastupování v řízení před soudy
- zastupování v rozhodčím řízení
- zastupování v exekučním řízení

Právo nemovitostí

- smlouvy o převodu nemovitostí
- zastupování před katastrálním úřadem
- nájemní a podnájemní smlouvy
- výpovědi nájmů a podnájmů
- vyklizení bytů
- věcná břemena, zástavní právo
- právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

Rodinné právo

- rozvod manželství, včetně tzv. nesporného rozvodu
- výživné
- svěření nezletilých dětí do péče
- úprava styku s nezletilými
- určení a popření otcovství

Obchodní právo

- obchodněprávní smlouvy
- zakládání a změny obchodních společností
- družstva, převody členství v družstvu
- zastupování v řízení u obchodního rejstříku
- vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních závazkových vztahů

Právo obchodních společností a družstev

- zakládání a změny obchodních společností
- zajištění živnostenského oprávnění či jiných oprávnění k podnikatelské činnosti
- převody obchodních podílů
- zápisy do obchodních rejstříků
- úprava vztahu mezi obchodní společností a statutárním orgánem, smlouvy
   o výkonu funkce jednatele
- insolvenční řízení, přihlášky pohledávek

Pracovní právo

- poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance,
- vznik, změna a zánik pracovního poměru
- zpracování pracovněprávních dokumentů
  (pracovní smlouvy, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru).

 

Úvodem  l  Advokátní kancelář  l  Zaměření  l  Kariéra  l  Důležité odkazy  l  Kontakty 

napište námwebdesign designweb4you.com